אַודיאָ  פסוק

 

 

 

איר קענען הערן צו די אַודיאָ פסוק אין די יידיש שפּראַך צו די רעכט.

Matthew 1
 • Matthew
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
הורדה